Administrator Filmret ApS

Filmret ApS er administrator for foreningen Producent Rettigheder Danmark (PRD).

Filmret ApS blev stiftet i 2015 af de tre tidligere foreninger CAB, Filmret og Filmkopi (nu PRD). Gennem PRD forvalter Filmret ApS producentrettigheder på områder, der licenseres kollektivt gennem Copydan. Sådanne rettigheder er bl.a. rettigheder til kabelretransmission, digitale udnyttelser (fx Start forfra og Catch up), blanke medier (privatkopiering) og rettigheder til brug af film og tv i undervisningssammenhænge.

Filmret ApS sørger for, at udbetalingen til tv- og filmproducenter og øvrige indehavere af producentrettigheder sker med afsæt i de gældende rettigheds- og fordelingsgrundlag. Udbetaling sker primært på baggrund af tv-registrering leveret af Registration Denmark (REDK). REDK er ejet af Filmret ApS.

Rettighedsindtægterne fra Copydan ligger samlet i niveauet 245 millioner kroner årligt.