Administrator Filmret ApS

Filmret ApS er administrator for foreningen Producent Rettigheder Danmark (PRD).

Filmret ApS blev stiftet af de tre tidligere foreninger CAB, Filmret og Filmkopi i 2015, der fusionerede den 27. juni. Som administrator forvalter vi igennem PRD producentrettigheder på områder, der licenseres kollektivt gennem Copydan. Sådanne rettigheder er bl.a. rettigheder til kabelretransmission, til digitale udnyttelser som fx Start forfra og Catch up, til blankbånd (privatkopiering) og rettigheder til brug af film og tv i undervisningssammenhæng.

Med afsæt i de gældende rettigheds- og fordelingsgrundlag sørger vi som administrator for udbetaling til tv- og filmproducenter og øvrige indehavere af producentrettigheder. Rettighedsindtægterne kommer alene fra Copydan og ligger samlet for alle forretningsområder årligt i niveauet 245 millioner kroner.

Registration Denmark (REDK)
Udbetaling til producenter og rettighedshavere sker primært på baggrund af tv-registrering leveret af Registration Denmark (REDK), der er ejet af Filmret ApS.