Nyheder

Her finder du alle nyheder fra Filmret ApS.

PRD generalforsamling 30. april 2018

05-04-2018

Producent Rettigheder Danmark (PRD) afholder ordinær generalforsamling mandag den 30. april 2018 kl. 14-17 på adressen Bernhard Bangs Allé 29 st., 2000 Frederiksberg. På generalforsamlingen er det kun…

Udbetaling i marts 2018

28-02-2018

I perioden 5.-15. marts 2018 foretager Producent Rettigheder Danmark (PRD) en mindre opfølgende udbetaling på tværs af alle forretningsområder for tidligere år. Vær opmærksom på forretningsområdernes …

PRD generalforsamling 2018 Forslag indsendes senest 15. marts

26-01-2018

Mandag den 30. april 2018 kl. 14-17 afholder Producent Rettigheder Danmark (PRD) ordinær generalforsamling for foreningens medlemmer på adressen Bernhard Bangs Allé 29, 2000 Frederiksberg. Fristen for…

Udbetaling i december 2017

01-11-2017

I december 2017 udbetaler Producent Rettigheder Danmark (PRD) for royaltyåret 2016 til producenter og indehavere af producentrettigheder. PRD er en fusion af foreningerne CAB, Filmkopi og Filmret - og…

Ny bestyrelse i Producent Rettigheder Danmark (PRD)

29-09-2017

Torsdag den 28. september 2017 afholdt foreningen Producent Rettigheder Danmark (PRD) ekstraordinær generalforsamling. Det primære punkt på dagsordenen var valg til bestyrelse, herunder 2 suppleanter.…

Udbetaling i september 2017

04-09-2017

I september 2017 gennemføres en mindre efterudlodning i foreningen Producent Rettigheder Danmark (PRD). PRD er en fusion af foreningerne CAB, Filmkopi og Filmret - og derfor den nye afsender. Alle udb…

Invitation | Ekstraordinær generalforsamling i Producent Rettigheder Danmark den 28. september 2017

31-08-2017

Producent Rettigheder Danmark (PRD) er en fusion af foreningerne CAB, Filmret og Filmkopi. PRD afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. september 2017 kl. 15-17 på adressen Bernhard Ba…

Gennemsigtighedsrapport 2016

28-08-2017

PRD har netop offentliggjort sin gennemsigtighedsrapport, der redegør for aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2016 i foreningerne CAB, Filmret og Filmkopi. PRD er afsender af rapporten, idet…