Filmret ApS sekretariat

Filmret ApS er administrator og sekretariat for foreningen Producent Rettigheder Danmark (PRD)

Administrerende direktør / CEO

ags@filmret.dk

+45 28 10 93 33

Senior jurist

nla@filmret.dk

+45 28 26 19 00

Financial manager

mla@filmret.dk

+45 27 22 04 27

Bogholder

ln@filmret.dk

+45 33 86 28 89