Copydan-aftaler

Her finder du information om de væsentligste aftaler indgået af Copydan.

Filmret ApS giver på vegne af foreningen Producent Rettigheder Danmark (tidligere CAB, Filmkopi og Filmret) mandat til Copydan. Copydan licenserer rettighederne og modtager rettighedsindtægter på vegne af tv- og filmproducenter og øvrige indehavere af producentrettigheder. Ver­dens TV mod­ta­ger blandt andet rettighedsindtægter i for­bin­del­se med di­stri­bu­tion af dan­ske og uden­land­ske tv-­ka­na­ler. AVU-me­di­er mod­ta­ger rettighedsindtægter i en ræk­ke for­mid­lings­sam­men­hæn­ge blandt andet fra bi­bli­o­te­ker, mu­se­er, fol­ke­sko­ler og gym­na­si­er. Kul­tur­plus mod­ta­ger rettighedsindtægter, når der sæl­ges blan­ke ko­pi­me­di­er. Copydan indtægterne til tv- og filmproducenter og øvrige indehavere af producentrettigheder udbetales fra og med september 2017 igennem Producent Rettigheder Danmark (PRD). PRD administreres af Filmret ApS og repræsenteres af Filmret ApS i de tre Copydan-foreningers bestyrelser.

Copydan aftaleoversigt - PRD (pdf)

Rettighedsmidler fra Copydan Verdens TV for re­trans­mis­sion af DR's kanaler og TV2's hovedkanal samt øvrige public service kanaler

(tidligere via CAB)

Retransmission
Aftalens navn i daglig tale er Kabel eller RetransmissionIndtægterne er knyttet til aftalelicensbestemmelsen i ophavsretslovens § 35. Retransmission udgør hovedparten af de rettighedsmidler, som Filmret ApS administrerer på vegne af PRD.


Rettighedsmidler for retransmission på mellemgruppekanalerne samt flere mindre områder

(tidligere via Film­ret)

Retransmission mellemgruppekanalerne
Mellemgruppekanalerne er de kommercielle kanaler som for eksempel TV3, Ka­nal 4 og 5 samt alle TV2-kanaler med undtagelse af TV2's hovedkanal.

Arkiv
Arkiv-aftalen vedrører DR's anvendelse af egne produktioner, brug af klip og lignende.

AVU Kopiering
AVU Kopiering vedrører optagelse, kopiering, streaming og brug af tv-udsendelser på undervisningsinstitutioner.

Film i skoler
Film i skoler vedrører brug af spillefilm på undervisningsinstitutioner. Aftalen adskiller sig fra hovedparten af øvrige Copydan-aftaler, da den er indgået på eneretsgrundlag mellem KL og de enkelte rettighedsorganisationer. En eneretsaftale dækker kun det repertoire, der er givet direkte mandat til at licensere på dette område.

TV til forsvaret m.v. 
Tv til henholdsvis forsvaret, søfarende og danskere i udlandet er en særskilt mindre aftale.

TV til offentlig visning
Aftalen om tv til offentlig visning er vedrørende brug af tv i restauranter, på cafeer m.v.


Rettighedsmidler for blank­e me­di­e­r samt digitale tjenester som Start Forfra

(tidligere via Film­ko­pi)

Blankbånd
Blankbåndsmidlerne er en kompensation for den lovlige kopiering, der sker i Danmark, af tv- og filmindhold på løse medier.

Start Forfra
Den digitale tjeneste Start Forfra gælder alle relevante kanaler, hvor det er muligt at starte et program eller en film forfra.

Catch Up
Catch Up er on-demand brug af radio- og tv-udsendelser, der minder om Start Forfra.

Sidste Døgn
Sidste Døgn er on-demand brug (sidste døgn) af radio- og tv-udsendelser hos tv- og andre distributører.

NPVR
NPVR er tv-distributørens optagelse af tv udsendelse til brug for afspilning for interesserede kunder.