Links

Producent Rettigheder Danmark (PRD) samarbejder med mange forskellige organisationer. Nedenfor kan du læse mere om organisationerne og følge links for yderligere information.

AGICOA

AGICOA er en international non-profit organisation, der forvalter kabelretransmissionsrettigheder. Der er indgået en gensidighedsaftale mellem Producent Rettigheder Danmark (tidligere via CAB) og AGICOA, som indebærer, at AGICOA repræsenterer danske tv- og filmproducenter i udlandet, mens PRD repræsenterer AGICOA’s producenter i Danmark. AGICOA er repræsenteret i PRD's bestyrelse.

Copydan AVU-medier

AVU-medier er en non-profit forening i Copydan. AVU-medier sikrer adgang til audiovisuelt materiale for de danske skoler og uddannelsesinstitutioner. Indtægterne for dette område udbetales til tv- og filmproducenter gennem PRD (tidligere via Filmret).

Copydan Kulturplus

Kulturplus er en non-profit forening i Copydan, der sikrer kompensation ved lovlig privatkopiering af musik, film og tv. Indtægterne for dette område udbetales til tv- og filmproducenter gennem PRD (tidligere via Filmkopi).

Copydan Verdens TV

Verdens TV er en non-profit forening i Copydan, som administrerer og håndterer ophavsrettigheder i forbindelse med distribution af danske og udenlandske tv- og radiokanaler. Indtægterne til tv- og filmproducenter for produktioner vist på public service kanalerne og mellemgruppe kanalerne udbetales gennem PRD (tidligere via både CAB og Filmret).

FDV

Der udbetales rettighedsmidler til FDV (Foreningen for Danske Videodistributører) fra PRD (tidligere via Filmkopi). FDV er medstifter af det tidligere Filmkopi (nu under PRD). 

GWFF

GWFF (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten mbH) er en forvaltningsorganisation, der forvalter og administrerer tyske tv- og filmproducenters rettigheder. Der er indgået en gensidighedsaftale mellem det tidligere CAB (nu PRD) og GWFF, som indebærer, at GWFF repræsenterer danske tv- og filmproducenter i Tyskland, mens PRD repræsenterer GWFF’s producenter i Danmark. GWFF er repræsenteret i PRD's bestyrelse.

IFPI

PRD og IFPI har en samarbejds- og fordelingsaftale. IFPI sørger for den individuelle fordeling og udbetaling af rettighedsmidlerne til IFPI’s rettighedshavere. IFPI er medstifter af det tidligere CAB og Filmkopi (nu under PRD).

Kulturministeriet

Kulturministeriet er primær aktør, når det drejer sig om regulering af medie- og kulturpolitikken i Danmark samt lovgivning på området.

MPAA

MPAA (Motion Picture Association of America) er en amerikansk medlemsorganisation grundlagt i 1922. Organisationen har fungeret som talerør og fortaler for film og tv-industrien i hele verden. MPAA arbejder for at beskytte de kreative og kunstneriske friheder af filmskabere. PRD (tidligere via CAB) udbetaler til de amerikanske producenter via AGICOA. På områder som f.eks. Start Forfra, der ikke forvaltes af AGICOA, udbetaler PRD (tidligere via Filmkopi) direkte til de amerikanske producenter. MPAA er repræsenteret i PRD's bestyrelse.

Producentforeningen

Producentforeningen er branche- og arbejdsgiverorganisation for danske producenter i forhold til tv- og filmproduktioner samt reklamefilm og computerspil. Producentforeningen yder blandt andet rådgivning til deres medlemmer om kontrakter og rettighedsforhold. Producentforeningen er repræsenteret i PRD's bestyrelse.

Registrering Danmark (REDK)

Registrering Danmark (REDK) modtager og behandler data fra de danske tv-distributører. Datagrundlaget hos REDK er med til at danne udbetalingsgrundlaget, når indtægterne fra Copydan skal fordeles i PRD (tidligere via CBA, Filmkopi og Filmret). REDK har siden juni 2015 været ejet af Filmret ApS. Ud over at levere serviceydelser til Filmret ApS og PRD varetager REDK også arbejdet med registrering og bearbejdning af tv-data på vegne af en bred kreds af rettighedsorganisationer.