Processer

Her kan du læse mere om processen fra aftale og opkrævning til fordeling og udbetaling.

Producent Rettigheder Danmark (PRD) administreres af Filmret ApS

Filmret ApS giver på vegne af PRD (tidligere CAB, Filmkopi og Filmret) mandat til Copydan

Copydan licenserer rettigheder og modtager betaling på vegne af tv- og filmproducenter

Copydan Verdens TV modtager rettighedsmidler i forbindelse med distribution af danske og udenlandske tv- og radiokanaler

Copydan AVU-medier modtager rettighedsmidler i en række formidlingssammenhænge bl.a. fra biblioteker, museer, folkeskoler og gymnasier

Copydan Kulturplus modtager rettighedsmidler, når der sælges blanke kopimedier

Copydan indtægter til tv- og filmproducenter og øvrige indhavere af producentrettigheder udbetales til PRD

PRD (tidligere via CAB) håndterer rettighedsmidler for retransmission af f.eks. DR og TV2

PRD (tidligere via Filmret) håndterer rettighedsmidler for retransmission af mellemgruppekanaler f.eks. TV3, Kanal 4 og 5, Film i skoler, DR Arkiv og TV til offentlig visning

PRD (tidligere via Filmkopi) håndterer rettighedsmidler for blankmedieindtægter og digitale tjenester (tidligere Start Forfra)

Registrering Danmark (REDK) tv- og værkregistrering (ejet af Filmret ApS)

REDK foretager tv-registrering, der er med til at danne grundlag for udbetalingerne

REDK vedligeholder værkdokumentation (oplysninger om produktioner og producenter)

Fordeling af indtægter fra Copydan til producenter sker på baggrund af kanal, seertal, spilletid og det samlede beløb til rådighed

Rettighedshaverne bekræfter deres rettigheder til produktioner via login

Rettighedshaver bekræfter (claimer) deres rettigheder online via login

Rettighedshaver har via login adgang til alle ubekræftede (unclaimed) værker

Udenlandske rettighedshavere bekræfter (claimer) sine rettigheder enten direkte eller via et udenlandsk forvaltningsselskab.

Producent Rettigheder Danmark (PRD) udbetaler til tv- og filmproducenter

PRD udbetaler rettighedsindtægter til danske producenter

PRD udbetaler rettighedsindtægter til de udenlandske producenter enten direkte eller via udenlandske forvaltningsorganisationer

Administrationsomkostninger faktureres