Rettigheder

Rettigheder og rettighedsindtægter

Producent Rettigheder Danmark (tidligere via CAB, Filmkopi og Filmret) administrerer de rettigheder, tv- og filmproducenter samt øvrige indehavere af producentrettigheder har lagt til forvaltning i foreningen; disse rettigheder er særligt rettigheder, der er omfattet af aftalelicensbestemmelserne i ophavsretsloven (OHL).

I dag er de væsentligste rettighedsområder:

  • Retransmission af film og tv-indhold, rettigheder til tv til offentlig visning samt rettigheder til digitale tjenester som Start Forfra og Catch-Up (OHL § 35).
  • Kopiering af film og tv-indhold på blanke løse medier som USB-stik, dvd’er og cd’er (OHL §§ 39-46a).
  • Kopiering af tv-udsendelser på undervisningsinstitutioner (OHL § 13)
  • Genanvendelse af DR og TV2s egne arkivproduktioner (OHL § 30a)

Producent Rettigheder Danmark (PRD) repræsenterer både danske og udenlandske rettighedshavere over for Copydan. Copydan repræsenterer ikke producenter alene, men repræsenterer også øvrige indehavere af rettigheder til tv- og filmindhold. Copydan kan dermed på vegne af alle rettighedsgrupper indgå kollektive aftaler med brugere af tv- og filmindhold.

Hovedparten af de indtægterne, der går igennem PRD, kommer fra retransmission. Copydan indgår aftaler med tv-operatører som f.eks. TDC, Stofa og lokale antenneforeninger, hvor kunden gives mulighed for at tilbyde husstande forskellige pakker med tv- og filmindhold. De nuværende aftaler om retransmission giver typisk også mulighed for, at kunden kan tilbyde husstandene digitale funktionaliteter som f.eks. Start Forfra og Catch-Up.

En mindre del af de indtægterne kommer fra brug af tv- og filmindhold på undervisningsområdet samt fra kopiering af tv- og filmindhold på løse medier. Endelig kommer der også indtægter fra brug af film i undervisningen, tv til søfarende og tv til forsvaret, ligesom Copydan licenserer brug af tv- og filmindhold til erhvervslivet som f.eks. restauranter, barer m.m.

Bekendtgørelse af lov om ophavsret - 23. oktober 2014 (Gældende)

Om aftalelicens

Copydan-aftalerne har typisk aftalelicensvirkning, hvilket betyder, at de ikke alene omfatter dem, der er direkte repræsenteret af rettighedsorganisationerne under Copydan, men også omfatter dem, der ikke er repræsenteret af en rettighedsorganisation. Producent Rettigheder Danmark (tidligere via CAB, Filmkopi og Filmret) afregner derfor også til rettighedshavere, som ikke umiddelbart har givet os mandater, men som gribes af aftalelicensen.

På områder hvor det vurderes, at det er umuligt eller meget vanskeligt at indgå individuelle aftaler om brug af indhold, åbner ophavsretsloven op for, at der kan indgås aftaler med aftalelicensvirkning.

Det drejer sig blandt andet om:

  • OHL § 13 (eksemplarfremstilling inden for undervisningsvirksomhed)
  • 30 a (genanvendelse af DR og TV2s egne arkivproduktioner)
  • 35 (retransmission m.v.)
  • 39-46a (vederlag for eksemplarfremstilling til privat brug)
  • 50, stk. 2 (generel aftalelicens)
  • 17, stk. 4 (optagelse af værker til brug for syns- og hørehandicappede)

Læs mere om Copydan-aftalerne.

Kulturministeriets godkendelser vedrørende forvaltning af ophavsrettigheder iht. aftalelicenser