Årsmøde i Filmret den 30. november 2016

Den 30. november 2016 afholdte Filmret ApS årsmøde for foreningen Filmret.

I bestyrelsesformandens fravær aflagde direktør i Filmret ApS Anne Sophie Gersdorff Schrøder og Klaus Hansen årsberetningen. Der blev i den forbindelse orienteret om, at man er godt i gang med den genopretningsplan, der blev vedtaget ved årsmødet i november 2015. Genopretningsplanen skal sikre, at de tre foreninger Filmret, CAB og Filmkopi senest i 2020 har genopbygget deres likviditet.

Filmret og CAB fordelte i juni 60 mio. kr. som en deludlodning for royaltyåret 2015. I december blev der yderligere fordelt 120 mio. kr. i Filmret, CAB og Filmkopi. Således er der i 2016 fordelt omkring 180 mio. kr. i alt igennem de tre foreninger for royaltyåret 2015.

Udbetalingen i december 2016 indeholdt indtægter fra digitale tjenester såsom Start forfra og Catch up. Nye fordelingsregler for det digitale område betyder, at der nu udbetales for det faktiske forbrug baseret på tv-distributørernes data.

Bestyrelsesformand i Filmret ApS og direktør i Producentforeningen, Klaus Hansen, orienterede om arbejdet, der foretages i Copydan på Filmrets og producenternes vegne. Indtægterne fra Copydan er en væsentlig indtægtskilde for det danske produktionsmiljø, og det er således afgørende for finansieringen af dansk audiovisuelt indhold, at producenternes indtægter fra Copydan fremtidssikres.

Deloitte partner Christian Sanderhage gennemgik årsregnskabet 2015 for Filmret, og regnskabet blev herefter godkendt.

Bestyrelserne i CAB, Filmret og Filmkopi blev genvalgt
Bestyrelserne i Filmret, CAB og Filmkopi har sammen med administrationen det seneste år arbejdet intensivt på en sammenlægning af de tre foreninger. Der er fra alle bestyrelsesmedlemmer et ønske om at forenkle processerne og samtidig mindske omkostningerne. Med henvisning til det igangværende arbejde med at sammenlægge foreningerne indstilledes bestyrelserne i CAB, Filmret og Filmkopi til genvalg.

CAB’s bestyrelsesmedlemmer Klaus Hansen (formand), René Szczyrbak og Nina Crone blev genvalgt på årsmødet. Bestyrelsen består desuden af Jesper Reginal (IFPI), Ronald Frohne (G.W.F.F.), Tom de Lange (AGICOA) og Jane Saunders (Motion Picture Association). Bestyrelsen er CAB's øverste myndighed.

Filmrets bestyrelsesmedlemmer Per Rosendal (formand), Nina Crone, Tomas Hostrup og observatør Klaus Hansen blev genvalgt på årsmødet. Filmrets årsmøde er foreningens øverste myndighed.

Filmkopis bestyrelsesmedlemmer Klaus Hansen (formand) og Søren E. Jakobsen blev genvalgt på årsmødet. Filmkopis bestyrelse består desuden af Morten Bøgenskjold (FDV), Jan Degner (IFPI) og Jane Saunders (Motion Pictures Association). Bestyrelsen er Filmkopis øverste myndighed.

Materiale for årsmødet samt referat findes tilgængeligt for Filmrets medlemmer via login på filmret.dk.

 

Gå til alle Nyheder