Nyheder

Udbetaling i juni 2018

31-05-2018

I perioden 4.-15. juni 2018 foretager Producent Rettigheder Danmark (PRD) første udbetaling for rettighedsåret 2017. Udbetalingen vedrører følgende forretningsområder: Retransmission basis og Retransm…

Rapporter og beslutninger godkendt 30. april 2018 af generalforsamlingen

31-05-2018

Producent Rettigheder Danmark (PRD) afholdte generalforsamling mandag den 30. april 2018. På generalforsamlingen deltog bestyrelsen samt tilmeldte medlemmer.

Ændring af PRD udbetalingskanaler i 2018 og 2019

31-05-2018

I Producent Rettigheder Danmark (PRD) er der truffet beslutninger, som har betydning for hvilke tv-kanaler der fremadrettet er udbetalingskanaler ved retransmission af flow-tv; ændringerne har betydni…

PRD generalforsamling 30. april 2018

05-04-2018

Producent Rettigheder Danmark (PRD) afholder ordinær generalforsamling mandag den 30. april 2018 kl. 14-17 på adressen Bernhard Bangs Allé 29 st., 2000 Frederiksberg. På generalforsamlingen er det kun…

Udbetaling i marts 2018

28-02-2018

I perioden 5.-15. marts 2018 foretager Producent Rettigheder Danmark (PRD) en mindre opfølgende udbetaling på tværs af alle forretningsområder for tidligere år. Vær opmærksom på forretningsområdernes …

PRD generalforsamling 2018 Forslag indsendes senest 15. marts

26-01-2018

Mandag den 30. april 2018 kl. 14-17 afholder Producent Rettigheder Danmark (PRD) ordinær generalforsamling for foreningens medlemmer på adressen Bernhard Bangs Allé 29, 2000 Frederiksberg. Fristen for…

Udbetaling i december 2017

01-11-2017

I december 2017 udbetaler Producent Rettigheder Danmark (PRD) for royaltyåret 2016 til producenter og indehavere af producentrettigheder. PRD er en fusion af foreningerne CAB, Filmkopi og Filmret - og…

Ny bestyrelse i Producent Rettigheder Danmark (PRD)

29-09-2017

Torsdag den 28. september 2017 afholdt foreningen Producent Rettigheder Danmark (PRD) ekstraordinær generalforsamling. Det primære punkt på dagsordenen var valg til bestyrelse, herunder 2 suppleanter.…