Nyheder

Udbetaling i marts 2017

22-06-2017

I marts 2017 gennemføres en mindre efterudlodning i de tre foreninger CAB, Filmret og Filmkopi. Der efterudloddes primært for royaltyår 2014 og 2015 og til rettighedshavere, der ikke forud for tidlige…

Årsmøde i Filmret den 30. november 2016

22-06-2017

Den 30. november 2016 afholdte Filmret ApS årsmøde for foreningen Filmret. I bestyrelsesformandens fravær aflagde direktør i Filmret ApS Anne Sophie Gersdorff Schrøder og Klaus Hansen årsberetningen. …

Udbetaling af 2015-midler i december

22-06-2017

I december 2016 vil anden deludlodning af kabelmidler for royaltyåret 2015 blive gennemført for foreningerne CAB og Filmret. Udbetalingen vil finde sted i perioden 6.-22. december. Da producentrettigh…

Invitation | Årsmøde i Filmret den 30. november 2016

22-06-2017

Foreningen Filmret afholder årsmøde onsdag den 30. november kl. 15-17 for Filmrets medlemmer. Årsmødet afholdes hos Det Danske Filminstitut på adressen Gothersgade 55, 1123 København K i mødelokalet p…

Udbetaling i september

22-06-2017

I perioden 1.-15. september gennemføres en mindre efterudlodning af kabelmidler for royaltyåret 2015 fra foreningerne CAB og Filmret. Septembers efterudlodning er en opfølgning på juni måneds udlodnin…

Udbetaling af 2015-midler i juni

22-06-2017

Der gennemføres i denne måned en deludlodning af kabelmidler for royaltyåret 2015. Det samlede beløb, der kommer til udbetaling i juni fra CAB og Filmret til danske og udenlandske rettighedshavere, fo…

DFI - nye støttevilkår for New Danish Screen, Kort Fiktion, Dokumentarfilm og Public Service Puljen

22-06-2017

Den 1. maj 2016 trådte nye støttevilkår for New Danish Screen, Kort Fiktion, Dokumentarfilm og Public Service Puljen i kraft. Som noget nyt ...

Ekstraordinært årsmøde i Filmret den 28. april 2016

22-06-2017

Torsdag den 28. april 2016 afholdt foreningen Filmret et ekstraordinært årsmøde som opfølgning på Filmrets årsmøde i november 2015. Et centralt punkt på dagsordenen var forslag til håndtering af enkel…