Nyheder

Udbetaling af 2016-midler i juni

22-06-2017

I juni 2017 gennemføres der en deludlodning af kabelmidler for royaltyåret 2016 til producenter og indehavere af producentrettigheder. Det samlede beløb til udbetaling fra foreningerne CAB og Filmret …

Ekstraordinært årsmøde i Filmret den 29. maj 2017

22-06-2017

Filmrets bestyrelse har inviteret til ekstraordinært årsmøde i Filmret mandag den 29. maj 2017 kl. 16.30. På det ekstraordinære årsmøde skal Filmrets medlemmer, udover at godkende årsregnskabet for 20…

Invitation | Ekstraordinært årsmøde i Filmret den 29. maj 2017

22-06-2017

Foreningen Filmret afholder ekstraordinært årsmøde mandag den 29. maj kl. 16.30-18.30 for Filmrets medlemmer. Som præsenteret på Filmrets seneste årsmøder, har administrationen gennem længere tid arbe…

Udbetaling i marts 2017

22-06-2017

I marts 2017 gennemføres en mindre efterudlodning i de tre foreninger CAB, Filmret og Filmkopi. Der efterudloddes primært for royaltyår 2014 og 2015 og til rettighedshavere, der ikke forud for tidlige…

Årsmøde i Filmret den 30. november 2016

22-06-2017

Den 30. november 2016 afholdte Filmret ApS årsmøde for foreningen Filmret. I bestyrelsesformandens fravær aflagde direktør i Filmret ApS Anne Sophie Gersdorff Schrøder og Klaus Hansen årsberetningen. …

Udbetaling af 2015-midler i december

22-06-2017

I december 2016 vil anden deludlodning af kabelmidler for royaltyåret 2015 blive gennemført for foreningerne CAB og Filmret. Udbetalingen vil finde sted i perioden 6.-22. december. Da producentrettigh…

Invitation | Årsmøde i Filmret den 30. november 2016

22-06-2017

Foreningen Filmret afholder årsmøde onsdag den 30. november kl. 15-17 for Filmrets medlemmer. Årsmødet afholdes hos Det Danske Filminstitut på adressen Gothersgade 55, 1123 København K i mødelokalet p…

Udbetaling i september

22-06-2017

I perioden 1.-15. september gennemføres en mindre efterudlodning af kabelmidler for royaltyåret 2015 fra foreningerne CAB og Filmret. Septembers efterudlodning er en opfølgning på juni måneds udlodnin…