Nyheder

Udbetaling af 2015-midler i juni

22-06-2017

Der gennemføres i denne måned en deludlodning af kabelmidler for royaltyåret 2015. Det samlede beløb, der kommer til udbetaling i juni fra CAB og Filmret til danske og udenlandske rettighedshavere, fo…

DFI - nye støttevilkår for New Danish Screen, Kort Fiktion, Dokumentarfilm og Public Service Puljen

22-06-2017

Den 1. maj 2016 trådte nye støttevilkår for New Danish Screen, Kort Fiktion, Dokumentarfilm og Public Service Puljen i kraft. Som noget nyt ...

Ekstraordinært årsmøde i Filmret den 28. april 2016

22-06-2017

Torsdag den 28. april 2016 afholdt foreningen Filmret et ekstraordinært årsmøde som opfølgning på Filmrets årsmøde i november 2015. Et centralt punkt på dagsordenen var forslag til håndtering af enkel…

Sekretariatet pr. 1. januar 2016

22-06-2017

1. januar 2016 startede seniorjurist Neel Lykkegaard Andersen og PA Louise Kaya Martin hos Filmret ApS. Neel kommer fra en stilling som chefjurist hos Dansk Artist Forbund, hvor hun var ansvarlig for …

Årsmøde i Filmret den 25. november 2015

22-06-2017

Den 25. november 2015 afholdte Filmret ApS, som ny administrator, årsmøde for foreningen Filmret. Klaus Hansen, bestyrelsesformand i Filmret ApS og direktør i Producentforeningen gennemgik årsberetni…