Ekstraordinært årsmøde i Filmret den 29. maj 2017

Filmrets bestyrelse har inviteret til ekstraordinært årsmøde i Filmret mandag den 29. maj 2017 kl. 16.30.

Fusion af CAB, Filmkopi og Filmret
På det ekstraordinære årsmøde skal Filmrets medlemmer, udover at godkende årsregnskabet for 2016, stemme om en fusion af CAB, Filmkopi og Filmret med Filmret som den fortsættende forening. Sammenlægningen er et led i en forenkling og strømlining af den nuværende struktur og udmøntningen af de seneste to års arbejde, som der løbende er blevet informeret om på Filmrets årsmøder. 

På årsmødet den 29. maj skal medlemmerne endvidere stemme om vedtagelse af nye vedtægter for den ny, samlede forening, herunder et nyt navn. Vedtægterne er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om kollektiv forvaltning, herunder krav om transparens og medindflydelse for rettighedshaverne. Endeligt skal der på årsmødet træffes beslutning om fradrag til kulturelle midler samt valg af revisor.

Hvis fusionen vedtages
Hvis en fusion af de tre foreninger vedtages på det ekstraordinære årsmøde den 29. maj, vil de nuværende bestyrelser i CAB, Filmkopi og Filmret fortsætte som en samlet bestyrelse for den ny forening indtil afholdelse af den første ekstraordinære generalforsamling ultimo september, med valg af ny bestyrelse som centralt indhold på dagsordenen.

En fusion af de tre foreninger vil ikke betyde ændringer i håndteringen af de nuværende forretningsområder og fordelingsregler. Også efter en fusion vil der blive fordelt og udbetalt på de sædvanlige forretningsområder og med afsæt i de nuværende fordelingsregler. Eventuelle ændringer i fordelingsreglerne vil skulle vedtages af en ny bestyrelse og i overensstemmelse med reglerne i de nye vedtægter.

Tid og sted
Det ekstraordinære årsmøde i Filmret afholdes mandag den 29. maj kl. 16.30-18.30 hos Filmret ApS på Bernhard Bangs Allé 29, 2000 Frederiksberg.

Se dagsorden og invitationen.

  

Gå til alle Nyheder