Invitation | Ekstraordinært årsmøde i Filmret den 29. maj 2017

Foreningen Filmret afholder ekstraordinært årsmøde mandag den 29. maj kl. 16.30-18.30 for Filmrets medlemmer.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning 2016
  3. Godkendelse af Filmrets årsregnskab 2016
  4. Beslutning om fusion af CAB, Filmret og Filmkopi
  5. Beslutning om vedtagelse af nye vedtægter
  6. Beslutning om fradrag til kulturelle midler
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Som præsenteret på Filmrets seneste årsmøder, har administrationen gennem længere tid arbejdet på en forenkling af den nuværende struktur samt sikring af implementering af lov om kollektiv forvaltning. Punkt 4-6 på dagsordenen er en udmøntning af dette arbejde.

Bestyrelserne i CAB, Filmkopi og Filmret godkendte på et fælles bestyrelsesmøde i marts i år en fusion af de tre foreninger. Samtidig godkendte bestyrelserne udkast til nye vedtægter for den fortsættende forening. På det kommende årsmøde den 29. maj skal en endelig godkendelse af fusion og nye vedtægter ske.

Beslutningen om fradrag til kulturelle midler skal også træffes på årsmødet, som en del af de nye krav efter lov om kollektiv forvaltning.

Bilag og beslutningsnotater vil være tilgængelige via login på filmret.dk senest 10 dage før årsmødet.

Læs mere om årsmødet

Sted og tilmelding
Årsmødet afholdes hos Filmret ApS på Bernhard Bangs Allé 29, 2000 Frederiksberg.

Tilmelding som rettighedshaver og medlem kan ske ved at skrive til kontakt@filmret.dk - frist for tilmelding er den 24. maj.

 

Gå til alle Nyheder