Invitation | Ekstraordinært årsmøde i Filmret den 27. juni 2017

Foreningen Filmret afholder ekstraordinært årsmøde i Filmret tirsdag den 27. juni kl. 15-17 for Filmrets medlemmer. 

Årsmødet er en opfølgning på Filmrets ekstraordinære årsmøde den 29. maj 2017, hvor et enigt årsmøde besluttede at fusionere foreningerne CAB, Filmkopi og Filmret med Filmret som den fortsættende forening. Årsmødet i maj besluttede endvidere enstemmigt at vedtage nye vedtægter for foreningen.

Da der ikke var det nødvendige flertal af stemmeberettigede til stede i maj, indkaldes der til opfølgende ekstraordinært årsmøde, hvor den endelige beslutning om såvel fusion som vedtægtsændring skal træffes. Der stilles ikke krav til antallet af fremmødte stemmeberettigede på det opfølgende årsmøde.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beslutning om fusion af CAB, Filmkopi og Filmret
  3. Beslutning om vedtagelse af nye vedtægter
  4. Eventuelt

Årsmødet afholdes hos Filmret ApS på Bernhard Bangs Allé 29, 2000 Frederiksberg.

Tilmelding som rettighedshaver og medlem kan ske ved at skrive til kontakt@filmret.dk

Har du ikke mulighed for at deltage, kan du via fuldmagt give din stemmeret videre til en repræsentant fra Producentforeningen ved at skrive til kontakt@filmret.dk og sende fuldmagten til os.

Frist for både tilmelding og afgivelse af fuldmagt er den 22. juni.

Bilag via login
Beslutningsnotater vedr. fusion og vedtægtsændringer er allerede tilgængelige via login på filmret.dk under menupunktet for årsmødet den 29. maj 2017 (pkt. 4 og 5).

 

Gå til alle Nyheder