PRD

PRD generalforsamling den 30. april 2018 kl. 14-17

Producent Rettigheder Danmark (PRD) afholder ordinær generalforsamling mandag den 30. april 2018 kl. 14-17 på adressen Bernhard Bangs Allé 29 st., 2000 Frederiksberg.

På generalforsamlingen er det kun tilmeldte medlemmer, der kan deltage og stemme. Tilmeldingsfristen er den 23. april 2018. Er man som medlem forhindret i at deltage, kan man stemme ved digital afstemning til og med den 23. april 2018.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af PRD årsrapport 2017 samt bestyrelsesberetning
 3. Filmret ApS årsrapport 2017 til orientering
 4. Budget 2018 til orientering
 5. Eventuelle vedtægtsændringer
 6. Beslutning om generel politik for fordeling af vederlag til rettighedshaverne
 7. Beslutning om generel politik for anvendelse af ufordelbare midler
 8. Beslutning om generel investeringspolitik
 9. Beslutning om generel politik for fradrag i vederlag til rettighedshaverne
 10. Beslutning om anvendelse af ufordelbare midler
 11. Godkendelse af PRD gennemsigtighedsrapport 2017
 12. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år
 13. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 14. Godkendelse af honorar til bestyrelsen
 15. Godkendelse af kommissorium for kritisk revision
 16. Valg af 2 kritiske revisorer
 17. Valg af foreningens revisor
 18. Forslag fra medlemmer
 19. Eventuelt

Læs mere om stemmeregler og stemmevægtning i vedtægternes §9 og §10.

Har du som medlem ikke modtaget en invitation til generalforsamlingen, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

Gå til alle Nyheder