Udbetaling af 2015-midler i december

I december 2016 vil anden deludlodning af kabelmidler for royaltyåret 2015 blive gennemført for foreningerne CAB og Filmret. Udbetalingen vil finde sted i perioden 6.-22. december. Da producentrettighederne blev bekræftet (claimet) i juni ved første deludlodning af 2015-midler, skal rettighederne ikke bekræftes igen. 

Foreningen Filmkopi gennemfører en udlodning for hele royaltyåret 2015. Producentrettighederne skal bekræftes (claimes) online for nogle områder via login på filmkopi.dk.

Som sædvanlig vil der være opfølgende udbetalinger fra tidligere år for både CAB, Filmret og Filmkopi.

Udbetalingsområder 

  • Deludlodning 2015-midler CAB
  • Deludlodning 2015-midler Filmret
  • Efterudlodning CAB 2013 og 2014
  • Efterudlodning Filmret 2013 og 2014
  • Efterudlodning Filmkopi 2013 og 2014
  • Filmkopi Blankbåndsvederlag 2015
  • Filmkopi EU og US 2015
  • AVU 2015 – Kopiering af tv-udsendelser til brug i undervisningssammenhæng
  • FIU 2015  Brug af spillefilm i undervisningen
  • SFF 2015 – Indtægter fra digitale udnyttelser som Start Forfra og Catch-Up

Rettighedsindtægterne til tv- og spillefilmsproducenter kommer fra områder, der alle licenseres kollektivt af Copydan. I juni blev der udloddet 60 mio.kr. og med decembers udlodning på knap 120 mio.kr. er forventningen til det samlede beløb til fordeling i de tre foreninger for royaltyåret 2015 nået.

I årene 2015-2020 foretages udbetalingerne i CAB, Filmret og Filmkopi med en reduceret fordeling, som en konsekvens af uregelmæssigheder i den tidligere administration. Den reducerede fordeling er en del af den genopretningsplan, der blev besluttet på Filmrets årsmøde 2015.

Onsdag den 30. november afholder Filmret årsmøde 2016, og her vil Filmrets årsregnskab 2015 blive gennemgået sammen med en generel status for de tre foreninger. 

Næstkommende udbetaling er planlagt i februar-marts 2017, og det vil primært være en mindre efterudlodning som opfølgning på tidligere år.

Om udbetaling i CAB, Filmret og Filmkopi

 

Gå til alle Nyheder