Udbetaling i marts 2017

I marts 2017 gennemføres en mindre efterudlodning i de tre foreninger CAB, Filmret og Filmkopi. Der efterudloddes primært for royaltyårene 2014 og 2015 og til de rettighedshavere, der ikke forud for tidligere udlodninger har claimet deres rettigheder for disse to år.

Udbetalingerne vil finde sted i perioden 8.-24. marts.

Udbetalingsområder 

  • CAB 2014 og 2015
  • Filmret 2014 og 2015
  • Filmkopi 2014 og 2015
  • Filmkopi Blankbåndsvederlag 2015
  • Filmkopi EU og US 2015
  • AVU 2015 – Kopiering af tv-udsendelser til brug i undervisningssammenhæng
  • FIU 2015 – Brug af spillefilm i undervisningen
  • SFF 2015 – Indtægter fra digitale udnyttelser som Start Forfra og Catch-Up

Derudover vil der blive udbetalt omkring 4,5 mio. kr. til danske producenter og rettighedshavere for danske produktioner vist i Finland, Schweiz, Tyskland, Østrig, Sverige, Canada, Holland, Belgien, Irland, Australien, Spanien, Norge, England, Luxemburg, Portugal.

Login
Du kan som producent og rettighedshaver på henholdsvis cab.dk, filmret.dk og filmkopi.dk tjekke, om alle relevante producentrettigheder er bekræftet. Samtidig kan du tjekke listen over ubekræftede produktioner (unclaimed værker), hvor vi mangler oplysninger om rettighedshavere og derfor ikke kan foretage en udbetaling. 

Næstkommende udbetaling er planlagt i juni, og vil primært dreje sig om udbetaling af første del af kabelmidlerne for royaltyåret 2016.

Læs mere om udbetaling generelt

 

Gå til alle Nyheder