Om støttepuljen kollektive midler

Støttepuljen kollektive midler (tidligere under Filmkopi) er en pulje, som alle indenfor tv- og filmbranchen kan søge. Puljen modtager sine midler fra Copydan Kulturplus på vegne af tv- og filmproducenter for den lovlige kopiering, der sker i Danmark. Af de modtagne midler fordeles i henhold til loven to tredjedele individuelt til danske og udenlandske producenter, der har leveret produktioner til danske tv-stationer. Den resterende tredjedel af disse midler fordeles kollektivt gennem støttepuljen.

Formål

Formålet med støttepuljen er at fremme film som kulturelt medie, nationalt såvel som internationalt. Støtten gives til projekter, der opretholder, udvikler og gavner filmmediet samt tv- og filmbranchen, der beskæftiger sig med fremstilling af levende billeder (film, tv og lignende).

Puljens størrelse er mindsket de seneste år, og beløbet til fordeling er nu kun cirka 1,2 mio. kr. årligt. Det er derfor besluttet, at der fra 2018 kun vil være en årlig støtte uddeling, som vil ligge i foråret.

Hvem kan søge støtte

Alle kan søge støttepuljen. Ansøgningerne skal være brancherelevante initiativer, der kan fremme film og tv, som kulturelle medier i Danmark såvel som i udlandet. Støtten gives primært med fokus på dansk film og tv.

Vidensdeling:

 • Festivaler
 • Konferencer
 • Seminarer
 • Masterclasses
 • Publikationer
 • Projektstøtte
 • Deltagelse i internationale tv- og filmarrangementer o.l.

Uddannelse:

 • Studielegater til udenlandske uddannelses-/kursusophold (individuelt)
 • Støtte til udvikling og gennemførelse af brancherelevante uddannelser (institutioner)

Uddannelsesstøtte er primært rettet mod producere- og produktionsuddannelser. Der kan dog ikke opnås støtte til produktion, herunder udvikling og distribution – ligesom ansøgninger, der handler om generel driftsstøtte, må forvente afslag. Støtte kan tage form af underskudsgaranti. 

Ansøgningsfrist og svar

Ansøgninger behandles en gang årligt i maj måned af et bestyrelsesudvalg under Producent Rettigheder Danmark. Vi modtager ansøgninger løbende. 

Forår 2018
Ansøgninger modtaget inden den 1. maj vil blive behandlet i maj, og du kan forvente svar første uge i juni. Svaret vil blive sendt til den i ansøgningen anførte mailadresse. 

Efterår 2017
Ansøgninger modtaget inden mandag den 2. oktober 2017 vil blive behandlet i oktober, og du kan forvente svar første uge i november. Svaret vil blive sendt til den i ansøgningen anførte mailadresse. I 2017 er det sidste gang, det er muligt at ansøge om støtte i efteråret. Fremover vil der kun være en årlig ansøgningsrunde. 

Krav og kriterier

Ansøgningen skal indsendes via et online ansøgningsskema (under Filmkopi, indtil nyt system lanceres i 2018). Bemærk, at alle vedhæftede bilag skal være i PDF-format.

Ansøgningen skal indeholde:

 • En projektbeskrivelse, der redegør for formålet med støtten
 • En tidsplan
 • Et budget
 • Et CV (hvis der er tale om individuel støtte til studier o.l.)
 • Oplysning om støttebeløb søgt eller modtaget fra andre
 • Oplysning om eventuelle samarbejdspartnere og sponsorer

Ansøgningen kan med fordel indeholde:

 • Anbefalinger
 • Referencer
 • Dokumentation om optagelse fra uddannelsesinstitution o.l.

Ansøger skal acceptere, at udbetaling af støtte kan være afhængig af, at det kan dokumenteres, at det samlede projekt kan gennemføres f.eks. ved at den forudsatte samlede finansiering er opnået eller ved at der er givet tilsagn om optagelse på en uddannelse.

Støttemodtagere må acceptere, at deres navn, ansøgningsformål og støttebeløb oplyses i vores offentlige omtale vedrørende kollektive midler.

Ansøgningsskema

Ansøgninger til støttepuljen kollektive midler modtages kun via et online ansøgningsmodul (under Filmkopi, indtil nyt system lanceres i 2018), og alle vedhæftede bilag skal være i PDF-format.

Send en mail med dit navn og din mailadresse til kontakt@filmret.dk. Så vil du i løbet af 2-3 hverdage modtage et personligt login til ansøgningsskemaet. Login til ansøgningsmodulet giver mulighed for at oprette flere ansøgninger.

Behandling af ansøgninger

Alle ansøgninger behandles. Bestyrelsesudvalget vurderer hvilke ansøgninger, der imødekommes, samt hvilke beløb, der tildeles. 

Bestyrelsesudvalg (2017):
Klaus Hansen, direktør Producentforeningen, valgt af Producentforeningen
Søren E. Jakobsen, SEJ Consult, valgt af Producentforeningen
Morten Bøgenskjold, juridisk seniorkonsulent, valgt af FDV
Jan Degner, adm. direktør ArtPeople, valgt af IFPI

Der lægges vægt på:

 • At projektets formål er klart formuleret
 • At budget og tidsplan er realistisk
 • At der ikke er tale om et rent kommercielt projekt
 • At ansøgningen begrundes bl.a. med en redegørelse for, hvordan projektet vil fremme film som kulturelt medie og/eller gavne filmbranchen 

Afslag
Afslag på ansøgninger gives så hurtigt som muligt. Der vil normalt ikke kunne gives begrundelser for afslag.

Økonomi, udbetaling og skat

Du skal i ansøgningen vedhæfte et budget, hvor alle relevante udgifter indgår. Det er vigtigt, at budgettet indeholder information om støttebevillinger, som du allerede har modtaget eller forventer at modtage fra anden side.

Udbetaling
Har du fået tildelt støtte fra de kollektive midler, skal du indsende en udbetalingsbegæring til administrator. Eventuelle betingelserne for at få bevillingen udbetalt skal være opfyldt.

Send udbetalingsbegæringen til kontakt@filmret.dk. Udbetaling af støtten sker normalt 5-7 hverdage efter modtagelsen af udbetalingsbegæringen.

Skat
Udbetaling af støtte indberettes automatisk til SKAT som B-indkomst.

I særlige tilfælde vil studielegater i udlandet være skattefrie. Det er vigtigt, at du selv følger op på disse forhold med SKAT. Som firma har du mulighed for at ændre skatteindberetningen. Skal vi ændre en personlig indberetning, så er det nødvendigt, at vi modtager et samlet regnskab og anden relevant dokumentation.

Tidligere støttemodtagere

Her finder du de samlede beløb til fordeling pr. år samt listen over de ansøgere, der i 2013-2016 har modtaget støtte fra de kollektive midler (under Filmkopi).

Samlet beløb til fordeling pr. år:

2013   1,906,000 kr.
2014   2,148,800 kr.
2015   2,231,267 kr.
2016   1,424,000 kr.

Forældede midler

Såfremt det et år ikke er muligt at fordele hele beløbet til rådighed, vil et eventuelt resterende beløb blive overført til det næstkommende års pulje.

Støttebevillinger, som ikke har kunnet udbetales indenfor tre år, vil blive inddraget og indgå i nye fordelingsrunder.

Spørgsmål?

Producent Rettigheder Danmark (tidligere Filmkopi) administrerer støttepuljen for kollektive midler, og du er altid velkommen til at kontakte Louise Kaya Martin i sekretariatet.

Mail kontakt@filmret.dk 
Telefon +45 25120099

Du er også velkommen til at benytte vores kontaktformular.