Filmret ApS

Filmret ApS er administrator for foreningen Producent Rettigheder Danmark (PRD).

Filmret ApS blev stiftet i 2015 af de tre tidligere foreninger CAB, Filmret og Filmkopi (nu PRD). Gennem PRD forvalter Filmret ApS producentrettigheder på områder, der licenseres kollektivt gennem Copydan. 

Filmret ApS sørger for, at udbetalingen til tv- og filmproducenter og øvrige indehavere af producentrettigheder sker med afsæt i de gældende rettigheds- og fordelingsgrundlag. Rettighedsindtægterne fra Copydan ligger samlet i niveauet 245 millioner kroner årligt.

Mere om Filmret ApS

Udbetaling i december 2019

I december 2019 udbetaler Producent Rettigheder Danmark (PRD) rettighedsindtægter for royaltyåret 2018 til producenter og indehavere af producentrettigheder på forretningsområderne digitale tjenester, blanke medier og tv til offentlig visning.
Læs mere

Filmret ApS

Bernhard Bangs Allé 29

DK-2000 Frederiksberg

CVR 36898046