Filmret ApS

Filmret ApS er administrator for foreningen Producent Rettigheder Danmark (PRD).

Filmret ApS blev stiftet i 2015 af de tre tidligere foreninger CAB, Filmret og Filmkopi (nu PRD). Gennem PRD forvalter Filmret ApS producentrettigheder på områder, der licenseres kollektivt gennem Copydan. 

Filmret ApS sørger for, at udbetalingen til tv- og filmproducenter og øvrige indehavere af producentrettigheder sker med afsæt i de gældende rettigheds- og fordelingsgrundlag. Rettighedsindtægterne fra Copydan ligger samlet i niveauet 250-300 millioner kroner årligt.

Mere om Filmret ApS

Sammenlægning af PRD, Filmret og REDK 1. januar 2021

1. januar 2021 vil der ske en sammenlægning af Producent Rettigheder Danmark (PRD), Filmret ApS og Registrering Danmark ApS (REDK). Sammenlægningen betyder, at det fra 1. januar 2021 alene er foreningen Producent Rettigheder Danmark, som vil forestå alle dele af den kollektive forvaltning for indehavere af producentrettigheder.
Læs mere

Filmret ApS

Bernhard Bangs Allé 29

DK-2000 Frederiksberg

CVR 36898046