Om Filmret ApS

Filmret ApS er stiftet af CAB, Filmret og Filmkopi med det formål at administrere de rettigheder, der er lagt til forvaltning i de tre foreninger. CAB, Filmret og Filmkopi er foreninger, der alle har det formål at forvalte producentrettigheder på områder, der licenseres kollektivt gennem Copydan. Sådanne rettigheder er bl.a. rettigheder til kabelretransmission, til digitale udnyttelser som fx start forfra og catch up, til blankbåndskopiering og til brug af film og tv i undervisningssammenhæng og i det offentlige rum. På baggrund af foreningernes gældende rettigheds- og fordelingsgrundlag sørger vi som administrator for udbetaling til tv- og filmproducenter og øvrige indehavere af producentrettigheder. Udbetaling fra CAB, Filmret og Filmkopi sker primært på baggrund af tv-registrering leveret af R&D, der er ejet af Filmret ApS. Rettighedsindtægterne kommer alene fra Copydan og ligger samlet for CAB, Filmret og Filmkopi i niveauet 200 millioner kroner årligt.

NYHED | Udbetaling i september

I perioden 1.-15. september gennemføres en mindre efterudlodning af kabelmidler for royaltyåret 2015 fra foreningerne CAB og Filmret. Septembers efterudlodning er en opfølgning på juni måneds udlodning, og det er derfor kun de rettighedshavere, der ikke nåede at claime deres rettigheder i juni, men som nu har gjort det, der vil modtage udbetaling for royaltyåret 2015 fra CAB og Filmret. Der gennemføres samtidig en generel efterudlodning for royaltyårene 2013 og 2014 fra både CAB, Filmret og Filmkopi deriblandt en efterudlodning af midler fra Start Forfra.
Læs mere
Sekretariatet i Filmret ApS

Sekretariatet i Filmret ApS

Foreningen CAB er stiftet af Foreningen af Danske Spillefilmproducenter (i dag Producentforeningen) og IFPI Danmark. CAB repræsenterer danske og udenlandske tv- og filmproducenter. Læs mere

Foreningen Filmret repræsenterer danske tv- og filmproducenter. Filmret er stiftet af danske film og tv producenter i januar 2000. Den øverste myndighed i Filmret er Filmret’s årsmøde. Det ordinære årsmøde finder sted hvert år i november. Læs mere

Foreningen Filmkopi er stiftet af Producentforeningen, IFPI Danmark og Foreningen af Danske Videogramdistributører (FDV). Filmkopi repræsenterer danske og udenlandske tv- og filmproducenter. Læs mere