Filmret ApS

Filmret ApS er administrator for foreningen Producent Rettigheder Danmark. 

Filmret ApS blev stiftet af de tre tidligere foreninger CAB, Filmret og Filmkopi i 2015. Foreningerne CAB og Filmkopi fusionerede den 27. juni 2017 med foreningen Filmret, der samtidig traf beslutning om nye vedtægter og et nyt navn; Producent Rettigheder Danmark (PRD). På baggrund af foreningens gældende rettigheds- og fordelingsgrundlag sørger Filmret ApS for udbetaling til tv- og filmproducenter samt øvrige indehavere af producentrettigheder.

Rettighedsindtægterne kommer alene fra Copydan og ligger samlet i niveauet 245 millioner kroner årligt.

Invitation | Ekstraordinær generalforsamling i Producent Rettigheder Danmark den 28. september 2017

Producent Rettigheder Danmark (PRD) er en fusion af foreningerne CAB, Filmret og Filmkopi. PRD afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. september 2017 kl. 15-17 på adressen Bernhard Bangs Allé 29, 2000 Frederiksberg. Bemærk, at kun PRD medlemmer og inviterede rettighedshavere har mulighed for at deltage på generalforsamlingen. Som PRD medlem har man mulighed for at stemme på dagen for generalforsamlingen eller ved elektronisk afstemning senest 21. september kl. 15.
Læs mere