Filmret ApS

Filmret ApS er administrator for foreningen Producent Rettigheder Danmark (PRD).

Filmret ApS blev stiftet i 2015 af de tre tidligere foreninger CAB, Filmret og Filmkopi (nu PRD). Gennem PRD forvalter Filmret ApS producentrettigheder på områder, der licenseres kollektivt gennem Copydan. 

Filmret ApS sørger for, at udbetalingen til tv- og filmproducenter og øvrige indehavere af producentrettigheder sker med afsæt i de gældende rettigheds- og fordelingsgrundlag. Rettighedsindtægterne fra Copydan ligger samlet i niveauet 245 millioner kroner årligt.

Mere om Filmret ApS

Udbetaling i december 2018

Producent Rettigheder Danmark (PRD) udbetaler i perioden 3.-14. december 2018 rettighedsindtæger for royaltyåret 2017 på følgende forretningsområder: Digitale tjenester, blanke medier, tv til offentlig visning, udland (flere royaltyår). Derudover foretager PRD udbetalinger på tværs af alle forretningsområder for tidligere år.
Læs mere

Filmret ApS

Bernhard Bangs Allé 29

DK-2000 Frederiksberg

CVR 36898046