Om Filmret ApS

Filmret ApS er stiftet af CAB, Filmret og Filmkopi med det formål at administrere de rettigheder, der er lagt til forvaltning i de tre foreninger. CAB, Filmret og Filmkopi er foreninger, der alle har det formål at forvalte producentrettigheder på områder, der licenseres kollektivt gennem Copydan. Sådanne rettigheder er bl.a. rettigheder til kabelretransmission, til digitale udnyttelser som fx start forfra og catch up, til blankbåndskopiering og til brug af film og tv i undervisningssammenhæng og i det offentlige rum. På baggrund af foreningernes gældende rettigheds- og fordelingsgrundlag sørger vi som administrator for udbetaling til tv- og filmproducenter og øvrige indehavere af producentrettigheder. Udbetaling fra CAB, Filmret og Filmkopi sker primært på baggrund af tv-registrering leveret af R&D, der er ejet af Filmret ApS. Rettighedsindtægterne kommer alene fra Copydan og ligger samlet for CAB, Filmret og Filmkopi i niveauet 200 millioner kroner årligt.

NYHED | Udbetaling af 2015-midler i juni

Der gennemføres i denne måned en deludlodning af kabelmidler for royaltyåret 2015. Det samlede beløb, der kommer til udbetaling i juni fra CAB og Filmret til danske og udenlandske rettighedshavere, forventes at beløbe sig til ca. 60 mio. kr. Tidligere har det været sådan, at rettighedsmidler fra ét år først er blevet udbetalt i november-december året efter det år, midlerne vedrører. Som tilkendegivet på årsmødet i november 2015 og igen på det ekstraordinære årsmøde i april, er der imidlertid blevet arbejdet på at sikre en deludlodning af 2015-midler allerede her i juni 2016.
Læs mere
Sekretariatet i Filmret ApS

Sekretariatet i Filmret ApS

Foreningen CAB er stiftet af Foreningen af Danske Spillefilmproducenter (i dag Producentforeningen) og IFPI Danmark. CAB repræsenterer danske og udenlandske tv- og filmproducenter. Læs mere

Foreningen Filmret repræsenterer danske tv- og filmproducenter. Filmret ApS er administrator for Filmret. Den øverste myndighed i Filmret er Filmret’s årsmøde. Det ordinære årsmøde finder sted hvert år i november. Læs mere

Foreningen Filmkopi er stiftet af Producentforeningen, IFPI Danmark og Foreningen af Danske Videogramdistributører (FDV). Filmkopi repræsenterer danske og udenlandske tv- og filmproducenter. Læs mere