Om Filmret ApS

Filmret ApS er stiftet af CAB, Filmret og Filmkopi med det formål at administrere de rettigheder, der er lagt til forvaltning i de tre foreninger. CAB, Filmret og Filmkopi er foreninger, der alle har det formål at forvalte producentrettigheder på områder, der licenseres kollektivt gennem Copydan. Sådanne rettigheder er bl.a. rettigheder til kabelretransmission, til digitale udnyttelser som fx start forfra og catch up, til blankbåndskopiering og til brug af film og tv i undervisningssammenhæng og i det offentlige rum. På baggrund af foreningernes gældende rettigheds- og fordelingsgrundlag sørger vi som administrator for udbetaling til tv- og filmproducenter og øvrige indehavere af producentrettigheder. Udbetaling fra CAB, Filmret og Filmkopi sker primært på baggrund af tv-registrering leveret af Registrering Danmark (REDK), der er ejet af Filmret ApS. Rettighedsindtægterne kommer alene fra Copydan og ligger samlet for CAB, Filmret og Filmkopi i niveauet 200 millioner kroner årligt.

Invitation | Ekstraordinært årsmøde i Filmret den 27. juni 2017

Foreningen Filmret afholder ekstraordinært årsmøde i Filmret tirsdag den 27. juni kl. 15-17 for Filmrets medlemmer. Årsmødet er en opfølgning på Filmrets ekstraordinære årsmøde den 29. maj 2017, hvor et enigt årsmøde besluttede at fusionere foreningerne CAB, Filmkopi og Filmret med Filmret som den fortsættende forening. Årsmødet i maj besluttede endvidere enstemmigt at vedtage nye vedtægter for foreningen.
Læs mere

Foreningen CAB er stiftet af Foreningen af Danske Spillefilmproducenter (i dag Producentforeningen) og IFPI Danmark. CAB repræsenterer danske og udenlandske tv- og filmproducenter. Læs mere

Foreningen Filmret repræsenterer danske tv- og filmproducenter. Filmret er stiftet af danske film og tv producenter i januar 2000. Den øverste myndighed i Filmret er Filmret’s årsmøde. Det ordinære årsmøde finder sted hvert år i november. Læs mere

Foreningen Filmkopi er stiftet af Producentforeningen, IFPI Danmark og Foreningen af Danske Videogramdistributører (FDV). Filmkopi repræsenterer danske og udenlandske tv- og filmproducenter. Læs mere