Filmret ApS

Filmret ApS er administrator for foreningen Producent Rettigheder Danmark. 

Filmret ApS blev stiftet af de tre tidligere foreninger CAB, Filmret og Filmkopi i 2015. Foreningerne CAB og Filmkopi fusionerede den 27. juni 2017 med foreningen Filmret, der samtidig traf beslutning om nye vedtægter og et nyt navn; Producent Rettigheder Danmark (PRD). På baggrund af foreningens gældende rettigheds- og fordelingsgrundlag sørger Filmret ApS for udbetaling til tv- og filmproducenter samt øvrige indehavere af producentrettigheder.

Rettighedsindtægterne kommer alene fra Copydan og ligger samlet i niveauet 245 millioner kroner årligt.

Udbetaling i december 2017

I december 2017 udbetaler Producent Rettigheder Danmark (PRD) for royaltyåret 2016 til producenter og indehavere af producentrettigheder. PRD er en fusion af foreningerne CAB, Filmkopi og Filmret - og derfor den nye afsender. Rettighederne til de forskellige udbetalingsområder skal indtil videre bekræftes på samme måde som tidligere...
Læs mere