Filmret ApS

Filmret ApS er administrator for foreningen Producent Rettigheder Danmark (PRD).

Filmret ApS blev stiftet i 2015 af de tre tidligere foreninger CAB, Filmret og Filmkopi (nu PRD). Gennem PRD forvalter Filmret ApS producentrettigheder på områder, der licenseres kollektivt gennem Copydan. 

Filmret ApS sørger for, at udbetalingen til tv- og filmproducenter og øvrige indehavere af producentrettigheder sker med afsæt i de gældende rettigheds- og fordelingsgrundlag. Rettighedsindtægterne fra Copydan ligger samlet i niveauet 245 millioner kroner årligt.

Læs mere om Filmret ApS

 

Forhandlingserfaren jurist søges

Filmret søger forhandlingserfaren jurist til vores team. Ny ansøgningsfrist 26. oktober 2018! Filmret har siden 2015 været ansvarlig for den kollektive forvaltning af film- og tv-producenternes rettigheder. Filmret har netop indgået en samarbejdsaftale med Producentforeningen og skal fremadrettet i et videre omfang varetage film- og tv-producenternes interesser vedrørende rettigheder og økonomi, og vi har derfor brug for at udvide teamet med en erfaren jurist.
Læs mere