Udbetaling af 2016-midler i juni

I juni 2017 gennemføres der en deludlodning af kabelmidler for royaltyåret 2016 til producenter og indehavere af producentrettigheder. Det samlede beløb til udbetaling fra foreningerne CAB og Filmret til danske og udenlandske rettighedshavere forventes at være cirka 75 mio. kr.

Juni-udbetalingen gennemføres på sædvanlig vis, og rettighedshavere vil således i løbet af uge 20 modtage en mail fra Registrering Danmark (REDK) om, at de nu kan bekræfte (claime) rettighederne til deres værker via login på henholdsvis cab.dk og filmret.dk.

Udbetalingen til alle rettighedshavere, der har bekræftet rettighederne til deres værker, vil finde sted i perioden 1.-15. juni. Som sædvanlig vil der også være opfølgende udbetalinger fra tidligere år for både CAB, Filmret og Filmkopi.

Udbetalingsområder

 • Deludlodning 2016-midler CAB
 • Deludlodning 2016-midler Filmret
 • Efterudlodning CAB 2014-2015
 • Efterudlodning Filmret 2014-2015
 • Efterudlodning Filmkopi 2014-2015
 • Efterudlodning AVU 2014-2015
  – Kopiering af tv-udsendelser til brug i undervisningssammenhæng
 • Efterudlodning FIU 2014-2015
  – Brug af spillefilm i undervisningen
 • Efterudlodning SFF 2014-2015
   Indtægter fra digitale udnyttelser som Start Forfra og Catch-Up

Årets anden og sidste deludlodning for royaltyåret 2016 vil finde sted i december måned. Inden da vil der i september gennemføres en mindre opfølgende udlodning.

Forventningen er, at det samlede beløb til fordeling i 2017 bliver i omegnen af 200-210 mio. kr.

Om udbetaling i CAB, Filmret og Filmkopi

 

Gå til alle Nyheder