Arbejdsområder

Filmret ApS er administrator for foreningen Producent Rettigheder Danmark (PRD). Derudover har Filmret en samarbejdsaftale med Producentforeningen.


Producent Rettigheder Danmark (PRD)

Foreningen Producent Rettigheder Danmark (PRD) er en fusion af de tre foreninger CAB, Filmkopi og Filmret pr. 27. juni 2017. PRD administreres af Filmret ApS.

PRD forvalter tv- og filmrettigheder på vegne af producenter og distributører. Rettighederne licenseres gennem Copydan, og PRD viderefordeler rettighedsindtægterne til danske såvel som udenlandske indehavere af producentrettigheder samt viderefordeler til foreningens udenlandske samarbejdspartnere med afsæt i de gældende rettigheds- og fordelingsgrundlag.

PRD har ingen formue og er en non-profit forening. Registrering og databehandling foretages af Registration Denmark (REDK). REDK er ejet af Filmret ApS.

Find mere information på foreningens hjemmeside www.producentrettigheder.dk.