Producent Rettigheder Danmark

En fusion af CAB, Filmkopi og Filmret

Foreningerne CAB og Filmkopi er den 27. juni 2017 fusioneret med foreningen Filmret, der samtidig traf beslutning om nye vedtægter og et nyt navn; Producent Rettigheder Danmark (PRD).

Siden 2015 har Filmrets bestyrelse arbejdet tæt sammen med bestyrelserne i CAB og Filmkopi om at forenkle foreningernes struktur og administration. På Filmrets årsmøder er der løbende informeret om dette arbejde, og på et ekstraordinært årsmøde den 29. maj 2017 traf et enigt årsmøde foreløbig beslutning om fusion af CAB, Filmkopi og Filmret med Filmret som den fortsættende forening.

Fusionen blev en realitet den 27. juni 2017 på et opfølgende ekstraordinært årsmøde, hvor også foreningens nye vedtægter og nye navn Producent Rettigheder Danmark blev endeligt vedtaget.


Nye vedtægter

Foreningens nye vedtægter er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om kollektiv forvaltning, hvor centrale emner blandt andet er transparens og medindflydelse for rettighedshaverne.

Vedtægter (27. juni 2017)


Nuværende bestyrelse og valg af ny bestyrelse

Torsdag den 28. september 2017 afholdt foreningen Producent Rettigheder Danmark (PRD) ekstraordinær generalforsamling. Det primære punkt på dagsordenen var valg til bestyrelse, herunder 2 suppleanter.

Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig efterfølgende, hvor formand og næstformand blev valgt. Det blev samtidig ved lodtrækning besluttet, hvem der skal sidde i bestyrelsen for 1 år og 7 måneder, og hvem der skal sidde i bestyrelsen for blot 7 måneder frem til den ordinære generalforsamling i april 2018.

Se den nuværende bestyrelse 

Se referater fra tidligere årsmøder via producent login på filmret.dk


Medlemskab

Medlemmer af de tidligere foreninger CAB, Filmkopi og Filmret er automatisk medlemmer af Producent Rettigheder Danmark (PRD).

Bliv medlem
Ønsker du som producent eller indehaver af producentrettigheder at blive medlem af PRD, kan du kontakte os ved at sende en mail til kontakt@filmret.dk.  

Du er også velkommen til at kontakte jurist Neel L. Andersen på mail nla@filmret.dk eller tlf. +45 28261900.


Udbetalinger efter fusion

Foreningens fremtidige udbetalinger vil ske på samme grundlag som før fusionen. Forretningsområderne vil være de samme, og som producent og rettighedshaver skal man på sædvanlig vis bekræfte rettigheder (claime) ved hjælp af de tre login cab.dk, filmkopi.dk og filmret.dk.

Den eneste forandring bliver, at afsenderen fremover vil være PRD i stedet for de tre foreninger.

Om udbetaling generelt


Forandringer på sigt

I efteråret 2017 præsenterer vi en helt ny hjemmeside for PRD. Og i 2018 vil der blive lanceret et nyt login, hvor alle forretningsområder samles i en mere simpel struktur for at give et større indblik i rettigheds- og udbetalingsdetaljer.


Administrator

Filmret ApS er administrator for foreningen Producent Rettigheder Danmark (PRD). Filmret ApS blev stiftet af de tre tidligere foreninger CAB, Filmret og Filmkopi i 2015.

Om Filmret ApS